XIN CHÀO !

Tôi là Nguyệt Minh – một dược sĩ và cũng là một cây viết trong lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe.

Tôi quyết định trở thành một cây viết và bắt đầu phát triển website cá nhân này để chia sẻ những kiến thức liên quan đến chăm sóc sức khỏe, đặc biệt sức khỏe gia đình và người cao tuổi. Cân bằng giữa yếu tố chuyên môn và yếu tố tiếp thị trong ngành dược cần được chú trọng để những thông tin tiếp cận người đọc được trung thực, khách quan và khoa học nhất.

new