XIN CHÀO !

Tôi là Nguyệt Minh – một dược sĩ và đồng thời cũng là một cây viết chuyên nghiệp cho lĩnh vực Dược phẩm và Chăm sóc sức khỏe.

Tôi quyết định trở thành một cây viết chuyên nghiệp và bắt đầu phát triển trang website cá nhân này để chia sẻ những kiến thức liên quan đến marketing ngành dược, và đặc biệt chủ đề chăm sóc sức khỏe gia đình.

info-nguyen-vu-nguyen-minh-3